So sánh iPhone 11 với iPhone 11 Pro và Pro Max

Apple vừa ra mắt 3 mẫu iPhone mới bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Dưới đây là những khác biệt chính giữa 3 mẫu iPhone 2019 này. iPhone năm nay đã không còn ký hiệu “S” mà thay vào đó là “Pro”. Tuy vậy, thiết kế của iPhone mới…