6 chính sách quảng cáo Facebook bạn phải biết

Quảng cáo Facebook bạn bắt buộc phải biết các chính sách quảng cáo của họ. Để làm gì ? Để bạn không bị khoá tài khoản quảng cáo Facebook, thế thôi. Tài khoản quảng cáo Facebook giờ thì khan hiếm, nên bạn phải hết sức thận trọng về chính sách quảng cáo. 1. Hình ảnh…