Giảm giá!

Various Artists – Tai Chi – Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]

119,000.00

Mô tả

Albums:
1993 – Oliver Shanti & Friends – Tai Chi
1994 – Tai Chi Meditation (2CD)
1996 – Tai Chi Too Himalaya Magic and Spirit
1999 – Boko Suzuki – Tai Chi – Sunrise
2000 – Llewellyn – Tai Chi
2001 – Eastern Harmony – Tai Chi
2002 – Lin Fu Chan – T’ai Chi
2003 – Chi
2003 – Danilo Tomich – TAI CHI
2003 – Eastern Harmony – Meditation
2003 – Eastern Harmony – Reiki
2003 – Eastern Harmony – Yoga
2004 – Tai Chi
2005 – Marco Allevi – Tai Chi
2005 – Spirit of Budda (2CD)

Various Artists - Tai Chi - Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]
Various Artists – Tai Chi – Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]
Various Artists - Tai Chi - Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]
Various Artists – Tai Chi – Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]

1993 – Tai Chi
 01. Oliver Shanti & Friends – Huanqiutan Garden
 02. Oliver Shanti & Friends – Chenresie, Flame Of Peace And Compassion
 03. Oliver Shanti & Friends – Tang Xingqing Park
 04. Oliver Shanti & Friends – Tai Chi Ch’uan Way And Meditation
 05. Oliver Shanti & Friends – Rhythm Of Tao Te Ching
 06. Oliver Shanti & Friends – Liu Garden Of Suzhou
 07. Oliver Shanti & Friends – Half Moon Between Gathering In Baihai Park
 08. Oliver Shanti & Friends – A Ballad To Chuang Tzu
 09. Oliver Shanti & Friends – Tales From The Heart Of Chuang Tzu
 10. Oliver Shanti & Friends – Tara Mantra
 11. Oliver Shanti & Friends – Macao Kyoto
 12. Oliver Shanti & Friends – An Ti Dog Ma Ti Sm

 1994 – Tai Chi Meditation (2CD)
CD1
 01. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Life Force Breathing
 02. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Maiden Voyage
 03. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Enlightened Path
CD2
 01. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Eight Direction Perception
 02. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Constellations
 03. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Life Elsewhere
 04. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Atmospheres
 05. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Gentle Mist
 06. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Rolling River
 07. Jerry Alan Johnson & Jonn Serrie – Vista

 1996 – Tai chi too Himalaya magic and  spirit
 01. Oliver Shanti & Friends – Journey to Shambala
 02. Oliver Shanti & Friends – Legend of a white stupa
 03. Oliver Shanti & Friends – Sacral nirvana (radio edit)
 04. Oliver Shanti & Friends – Donovan my timeless cosmic friend
 05. Oliver Shanti & Friends – Gathering in tara’s tea house
 06. Oliver Shanti & Friends – Tichinabet 2222
 07. Oliver Shanti & Friends – Luohan Amitabha’s hands
 08. Oliver Shanti & Friends – Spring in Lhasa
 09. Oliver Shanti & Friends – Tara Shakti Mantra
 10. Oliver Shanti & Friends – Autumn in Beijing
 11. Oliver Shanti & Friends – Sangha’s love for Amitabha
 12. Oliver Shanti & Friends – Rinpoches of Ladakh
 13. Oliver Shanti & Friends – Boddhisattva Land
 14. Oliver Shanti & Friends – Sacral nirvana (long version)

 1999 – Tai Chi. Sunrise
 01. Boko Susuki – Body Goes Where the Spirit Reaches
 02. Boko Susuki – Break of Dawn
 03. Boko Susuki – Tranquil Mind
 04. Boko Susuki – Smooth Running Water
 05. Boko Susuki – Eyes Follow the Hands
 06. Boko Susuki – Silk from a Cocoon
 07. Boko Susuki – Spirit, Breath and Movement
 08. Boko Susuki – Inside and Outside

 2000 – Tai Chi
 01. Llewellyn – Tai Chi (Chuan)
 02. Llewellyn – Elements

 2001 – Tai Chi
 01. Tim Palma – Inner Strength
 02. Tim Palma – Quiet Shadows
 03. Tim Palma – Towards The Flow
 04. Tim Palma – Moving In Balance
 05. Tim Palma – Perfect Circle
 06. Tim Palma – Inner Pathways
 07. Tim Palma – Meditation

 2002 – T’ai Chi
 01. Lin Fu Chan – Inner Strength (Jing)
 02. Lin Fu Chan – Meditation (First Level)
 03. Lin Fu Chan – Nature Of Things
 04. Lin Fu Chan – Wisdom
 05. Lin Fu Chan – Free Hands
 06. Lin Fu Chan – Meditation (Second Level)
 07. Lin Fu Chan – Circulation
 08. Lin Fu Chan – Hua Tuo’s Way
 09. Lin Fu Chan – Reaching Shoong
 10. Lin Fu Chan – Perfect Circle
 11. Lin Fu Chan – Meditation (Final Level)

 2003 – CHI – Harmony & Meditation – The Way To Your Soul
 01. The Dragon Ensemble – Chi Impressions
 02. The Dragon Ensemble – Garden Of Harmonie
 03. Dave Miller – Magic Lights
 04. Dave Miller – Horizonts
 05. Dave Miller – Silent Moods
 06. Dave Miller – Harmony Of Life
 07. Dave Miller – Deep Harmony
 08. The Dragon Ensemble – Awakening
 09. The Dragon Ensemble – Silence
 10. The Dragon Ensemble – River Of Life

 2003 – TAI CHI
 01. Danilo Tomich – Entrada no templo
 02. Danilo Tomich – Pleno movimento
 03. Danilo Tomich – Esphito dos vales
 04. Danilo Tomich – Tao
 05. Danilo Tomich – O chamado
 06. Danilo Tomich – Danca dos ventos
 07. Danilo Tomich – Ensinamento
 08. Danilo Tomich – O trovro, o sino e a chuva
 09. Danilo Tomich – Zen
 10. Danilo Tomich – Gesto presente

 2003 – Meditation
 01. Emil Esperanza – Tranquil Sunrise
 02. Emil Esperanza – Deep Unknown
 03. Emil Esperanza – The Valley Beyond
 04. Emil Esperanza – The Journey Within
 05. Emil Esperanza – In Silence
 06. Emil Esperanza – Letting Go
 07. Emil Esperanza – Days Without Rain
 08. Emil Esperanza – A New Dawn
 09. Emil Esperanza – Seeing The Light

 2003 – Eastern Harmonie – Reiki
 01. Shira Sanders – Healing Hands
 02. Shira Sanders – Spirit Dance
 03. Shira Sanders – Morning Echoes
 04. Shira Sanders – Lotus
 05. Shira Sanders – Bringer of Light
 06. Shira Sanders – The Moon Goddess
 07. Shira Sanders – Mountain Spirits
 08. Shira Sanders – Seeing The Light
 09. Shira Sanders – Reflections
 10. Shira Sanders – Enlightenment
 11. Shira Sanders – Bliss

 2003 – Yoga
 01. Kahil Safani – Queen Of The Dance
 02. Kahil Safani – Sun Meets Moon
 03. Kahil Safani – Wind And Water
 04. Kahil Safani – Wisdom
 05. Kahil Safani – Water Garden
 06. Kahil Safani – Blue Mountains
 07. Kahil Safani – Harmonium
 08. Kahil Safani – Heaven
 09. Kahil Safani – Breathing
 10. Kahil Safani – Morning Meditation

 2004 – Tai Chi
 01. Jean-Pierre Garattoni – Ort der Kraft
 02. Jean-Pierre Garattoni – Der silberne Pfad
 03. Jean-Pierre Garattoni – Heilende Klange
 04. Jean-Pierre Garattoni – Magische Momente
 05. Jean-Pierre Garattoni – Der Weg des Regenbogens
 06. Jean-Pierre Garattoni – Buch der Wandlung

 2005 – Tai Chi
 01. Marco Allevi – Five Elements
 02. Marco Allevi – The Oracle
 03. Marco Allevi – Silent Pulse
 04. Marco Allevi – The Image of Time

 2005 – Spirit of Budda (2CD)
CD1
 01. Meditation Orchestra – Northen Star
 02. Meditation Orchestra – Cry Of Silence
 03. Meditation Orchestra – Sacred Circle
 04. Meditation Orchestra – Blue Dreams
 05. Dave Moller – Mantra
 06. Algo Crianza and Levier – Ganesha
 07. Lotos Garden Orchestra – Chinese Olong
 08. Dave Moller – Bells 1
 09. Algo Crianza and Marty Stone – Peking Moon
 10. Dave Moller – White Mountains
CD2
 01. Dave Miller – In Honor Of Buddha
 02. Dave Miller – Mandala I
 03. Dave Miller – Kailus, The Holy Mountain
 04. Meditation Orchestra – Rajasthan
 05. Meditation Orchestra – Mandala II
 06. Meditation Orchestra – Three Mantras
 07. Meditation Orchestra – Krishna
 08. Dragon Orchestra – Garden Of The Angels
 09. Dragon Orchestra – Lotos Garden
 10. Dragon Orchestra – Harmony Of Life

NHỮNG BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT:

THEO DÕI MEGA STORE TẠI:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Various Artists – Tai Chi – Collection (1993-2005) (17CD) [New Age, Meditative]”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *