Giảm giá!

Nature – Gu Zao Cha (古早茶 Cổ Tảo Trà) (2001) [6CD] – Various Artists [Instrumental]

420,000.00

Mô tả

专辑中文名: 中国轻音乐-古早茶系列 6CD
艺术家: 群星
专辑出版:广州市新时代影音
发行时间: 2001年

Nature - Gu Zao Cha (古早茶 Cổ Tảo Trà) (2001) [6CD] - Various Artists [Instrumental]
Nature – Gu Zao Cha (古早茶 Cổ Tảo Trà) (2001) [6CD] – Various Artists [Instrumental]

Tracklist:

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.1

01. 我怎能离开你 Ngã Chẩm Năng Ly Khai Nễ
Wǒ Zĕn Néng Lí Kai Nĭ
02. 朦朦细雨忆当年 Mông Mông Tế Vũ Ức Đương Niên
Méng Méng Xì Yŭ Yì Dang Nián
03. 海上花 Hải Thượng Hoa
Hăi Shàng Hua
04. 我只在乎你 Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
Wǒ Zhi Zài Hu Nĭ
05. 读你 Độc Nễ
Dú Nĭ
06. 一剪梅 Nhất Tiễn Mai
Yi Jiăn Méi
07. 万水千山总是情 Vạn Thủy Thiên Sơn Tổng Thị Tình
Wàn Shuǐ Qiān Shān Zǒng Shì Qíng
08. 浪子心声 Lãng Tử Tâm Thanh
Làng Zi Xin Sheng
09. 偏偏喜欢你 Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
Pian Pian Xĭ Huan Nĭ
10. 一水隔天涯 Nhất Thủy Cách Thiên Nhai
Yi Shuĭ Gé Tian Yá
11. 在水中央 Tại Thủy Trung Ương
Zài Shuĭ Zhōng Yāng
12. 相思泪 Tương Tư Lệ
Xiāng Sī Lèi
13. 归航 Quy Hàng
Gui Háng
14. 分飞燕 Phân Phi Yến
Fen Fei Yàn
15. 情琐 Tình Tỏa
Qíng Suǒ
16. 缘 Duyên
Yuán
17. 月光小夜曲 Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc
Yuè Guang Xiăo Yè Qu
18. 秋诗篇篇 Thu Thi Thiên Thiên
Qiu Shi Pian Pian

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.2

01. 梦里相思 Mộng Lý Tương Tư
Mèng Lĭ Xiāng Sī
02. 晚风 Vãn Phong
Wăn Feng
03. 夜来香 Dạ Lai Hương
Yè Lái Xiang
04. 渔光曲 Ngư Quang Khúc
Yú Guang Qu
05. 天涯歌女 Thiên Nhai Ca Nữ
Tian Yá Ge Nǚ
06. 秦淮河畔 Tần Hoài Hà Bạn
Qín Huái Hé Pàn
07. 蓝色的梦 Lam Sắc Đích Mộng
Lán Sè De Mèng
08. 不了情 Bất Liễu Tình
Bù Liăo Qíng
09. 红楼梦 Hồng Lâu Mộng
Hóng Lóu Mèng
10. 南屏晚钟 Nam Bình Vãn Chung
Nán Píng Wăn Zhong
11. 海角天涯 Hải Giác Thiên Nhai
Hăi Jiăo Tian Yá
12. 一世情缘 Nhất Thế Tình Duyến
Yi Shì Qíng Yuán
13. 叹十声 Thán Thập Thanh
Tàn Shí Sheng
14. 心里的火花 Tâm Lý Đích Hỏa Hoa
Xin Lĭ De Huǒ Hua
15. 送郎一朵牵牛花 Tống Lang Nhất Đóa Khiên Ngưu Hoa
Sòng Láng Yi Duǒ Qian Niú Hua
16. 未识绮罗香 Vị Thức Khỉ La Hương
Wèi Shí Qĭ Luó Xiang
17. 魂索旧梦 Hồn Tác Cựu Mộng
Hún Suǒ Jiù Mèng
18. 大地回春 Đại Địa Hồi Xuân
Dà Dì Huí Chun

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.3

01. 相识也是缘份 Tương Thức Dã Thị Duyến Phân
Xiāng Shí Yĕ Shì Yuán Fèn
02. 忘记心中情 Vong Kí Tâm Trung Tình
Wàng Jì Xin Zhong Qíng
03. 只有情永在 Chỉ Hữu Tình Vĩnh Tại
Zhi Yǒu Qíng Yǒng Zài
04. 我是痴情无限 Ngã Thị Si Tình Vô Hạn
Wǒ Shì Chi Qíng Wú Xiàn
05. 用爱将心偷 Dụng Ái Tương Tâm Thâu
Yòng Ài Jiang Xin Tou
06. 祈祷 Kì Đảo
Qí Dǎo
07. 心恋 Tâm Luyến
Xin Liàn
08. 采槟榔 Thải Tân Lang
Căi Bin Láng
09. 明月千里寄相思 Minh Nguyệt Thiên Lý Kí Tương Tư
Míng Yuè Qian Lĭ Jì Xiāng Sī
10. 田园之歌 Điền Viên Chi Ca
Tián Yuán Zhi Ge
11. 帝女花 Đế Nữ Hoa
Dì Nǚ Hua
12. 风雨同路 Phong Vũ Đồng Lộ
Feng Yŭ Tòng Lù
13. 月落乌啼 Nguyệt Lạc Ô Đề
Yuè Luò Wu Tí
14. 总有一天等到你 Tổng Hữu Nhất Thiên Đẳng Đáo Nễ
Zǒng Yǒu Yī Tiān Dĕng Dào Nĭ
15. 往事如烟 Vãng Sự Như Yên
Wǎng Shì Rú Yān
16. 我的心 Ngã Đích Tâm
Wǒ De Xin
17. 摇船曲 Diêu Thuyền Khúc
Yáo Chuán Qu
18. 采红菱 Thải Hồng Lăng
Căi Hóng Líng

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.4

01. 情人的眼泪 Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
Qíng Rén De Yăn Lèi
02. 啼笑姻缘 Đề Tiếu Nhân Duyến
Tí Xiào Yin Yuán
03. 京华春梦 Kinh Hoa Xuân Mộng
Jing Huá Chun Mèng
04. 禅院钟声 Thiện Viện Chung Thanh
Chán Yuàn Zhong Sheng
05. 不装饰你的梦 Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
Bù Zhuang Shì Nĭ De Mèng
06. 心有千千结 Tâm Hữu Thiên Thiên Kết
Xin Yǒu Qian Qian Jié
07. 把悲伤还给悲伤 Bả Bi Thương Hoàn Cấp Bi Thương
Bă Bei Shang Huán Gĕi Bei Shang
08. 梦与诗 Mộng Dữ Thi
Mèng Yŭ Shi
09. 秋缠 Thu Triền
Qiu Chán
10. 庭院深深 Đình Viện Thâm Thâm
Tíng Yuàn Shen Shen
11. 烟雨斜阳 Yên Vũ Tà Dương
Yan Yŭ Xié Yáng
12. 珊瑚恋 San Hô Luyến
Shan Hú Liàn
13. 今宵多珍重 Kim Tiêu Đa Trân Trọng
Jin Xiao Duo Zhen Zhòng
14. 我有一段情 Ngã Hữu Nhất Đoạn Tình
Wǒ Yǒu Yi Duàn Qíng
15. 前世注定 Tiền Thế Chú Định
Qián Shì Zhù Dìng
16. 昨夜星辰 Tạc Dạ Tinh Thần
Zuó Yè Xing Chén
17. 温暖 Ôn Noãn
Wen Nuăn
18. 最后一次拥抱 Tối Hậu Nhất Thứ Ủng Bão
Zuì Hòu Yi Cì Yǒng Bào

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.5

01. 夜来香 Dạ Lai Hương
Yè Lái Xiang
02. 何日君再来 Hà Nhật Quân Tái Lai
Hé Rì Jun Zài Lái
03. 月儿弯弯照九州 Nguyệt Nhân Loan Loan Chiếu Cửu Châu
Yuè Ér Wān Wān Zhào Lè Zhou
04. 秋水伊人 Thu Thủy Y Nhân
Qiu Shuĭ Yi Rén
05. 梦醒时分 Mộng Tỉnh Thời Phân
Mèng Xĭng Shí Fen
06. 岷江夜曲 Dân Giang Dạ Khúc
Mín Jiang Yè Qu
07. 梦 Mộng
Mèng
08. 摇船曲 Diêu Thuyền Khúc
Yáo Chuán Qu
09. 苏三采茶 Tô Tam Thải Trà
Su San Căi Chá
10. 人隔万重山 Nhân Cách Vạn Trùng Sơn
Rén Gé Wàn Chóng Shān
11. 一朵小花 Nhất Đóa Tiểu Hoa
Yi Duǒ Xiăo Hua
12. 温情洒人间 Ôn Tình Sái Nhân Giản
Wen Qíng Să Rén Xiàn
13. 葡萄成熟时 Bồ Đào Thành Thục Thời
Pú Táo Chéng Shóu Shí
14. 碧城故事 Bích Thành Cố Sự
Bì Chéng Gù Shì
15. 水悠悠 Thủy Du Du
Shuĭ You You
16. 昨夜你对我一笑 Tạc Dạ Nễ Đối Ngã Nhất Tiếu
Zuó Yè Nĭ Duì Wǒ Yi Xiào
17. 愿嫁汉家郎 Nguyện Giá Hán Gia Lang
Yuàn Jià Hàn Jia Láng
18. 重相逢 Trọng Tương Phùng
Zhòng Xiāng Féng

Gu Zao Cha 古早茶 Vol.6

01. 往事如梦 Vãng Sự Như Mộng
Wǎng Shì Rú Mèng
02. 清流映明月 Thanh Lưu Ánh Minh Nguyệt
Qing Liú Yìng Míng Yuè
03. 一个女人等候我 Nhất Cá Nữ Nhân Đẳng Hậu Ngã
Yi Gè Nǚ Rén Dĕng Hòu Wǒ
04. 乡下人 Hương Hạ Nhân
Xiang Xià Rén
05. 晚霞 Vãn Hà
Wăn Xiá
06. 怕分离 Phạ Phân Ly
Pà Fēn Lí
07. 爱的流连 Ái Đích Lưu Liên
Ài De Liú Lián
08. 爱秋音 Ái Thu Âm
Ài Qiu Yin
09. 心里的火花 Tâm Lý Đích Hỏa Hoa
Xin Lĭ De Huǒ Hua
10. 魂牵旧梦 Hồn Khiên Cựu Mộng
Hún Qian Jiù Mèng
11. 雪里红 Tuyết Lý Hồng
Xuĕ Lĭ Hóng
12. 春风吻上我的脸 Xuân Phong Vẫn Thượng Ngã Đích Kiểm
Chun Feng Wĕn Shàng Wǒ De Liăn
13. 永远的微笑 Vĩnh Viễn Đích Vi Tiếu
Yǒng Yuăn De Wéi Xiào
14. 凤凰于飞 Phượng Hoàng Vu Phi
Fèng Huáng Yú Fei
15. 神秘女郎 Thần Bí Nữ Lang
Shén Mì Nǚ Láng
16. 上花轿 Thượng Hoa Kiệu
Shàng Hua Jiào
17. 恨海 Hận Hải
Hèn Hăi
18. 蔓莉 Mạn Lị
Màn Lì

 

 | Demo1 2 3 |

 

NHỮNG BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT:

THEO DÕI MEGA STORE TẠI:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nature – Gu Zao Cha (古早茶 Cổ Tảo Trà) (2001) [6CD] – Various Artists [Instrumental]”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *