Giảm giá!

Corciolli – Collection (2001-2015) (11CD) [New Age, Meditative]

770,000.00

Mô tả

Corciolli is a Brazilian musician. He plays piano, organ and synthesizer, and has produced multiple albums. He was born in the city of Sao Paulo, and begun his musical studies at 13. Besides the organ and classic piano classes, he developed a deep interest for electronic synthesizers and their wide range of sound possibilities.
He has released albums all over the world, featuring in international collections side by side with Vangelis, Yossou N´Dour, Dead Can Dance and Sarah Brightman. (Wikipedia)
Corciolli - Collection (2001-2015) (11CD) [New Age, Meditative]
Corciolli – Collection (2001-2015) (11CD) [New Age, Meditative]

Albums:
2001 – Corciolli – The Therapy Of Aroma
2005 – Corciolli – Footprints
2011 – Corciolli – The Very Best Of Corciolli (2CD)
2013 – Corciolli – Lightwalk
2013 – Corciolli – Music For Piano & Sea
2014 – Corciolli – Music Of The Shamans
2014 – Corciolli – The Harmony Of Feng Shui
2014 – Corciolli – The Movements Of The Sea
2014 – Corciolli – The Tranquility Of The Sounds Of Nature
2015 – Corciolli – Infinito

2001 – The Therapy Of Aroma (Ароматерапия) | 00:51:32 |
01 – Corciolli – Lavender …06:22
02 – Corciolli – Patchouli …05:21
03 – Corciolli – Jasmine …05:29
04 – Corciolli – Eucalyptus …06:44
05 – Corciolli – Cinnamon …04:59
06 – Corciolli – Rose …05:25
07 – Corciolli – Balsam …06:24
08 – Corciolli – Ylang-Ylang …05:04
09 – Corciolli – Chamomile …05:44

2005 – Footprints | 00:46:59 |
01 – Corciolli – Cenas Da Minha Vida …06:45
02 – Corciolli – Poema …04:01
03 – Corciolli – Passo A Passo …07:49
04 – Corciolli – Reflexões …06:28
05 – Corciolli – Nas Horas Difíceis …03:17
06 – Corciolli – Asas Para A Esperança …05:45
07 – Corciolli – Em Teus Braços …12:54

2011 – The Very Best Of Corciolli | 02:06:11 |
DISC 1
01 – Corciolli – Toledo …06:52
02 – Corciolli; Marcus Viana – Pegasus …04:05
03 – Corciolli – Graduale …04:04
04 – Corciolli – Livro Das Lembranças …04:46
05 – Corciolli – Alarum …04:54
06 – Corciolli – Highlander …06:06
07 – Corciolli; Andre Matos – Star …03:57
08 – Corciolli – Corazon De Sophia …05:41
09 – Corciolli; Graça Cunha – Água Do Mar …06:50
10 – Corciolli – Perfume De Outono …04:39
11 – Corciolli; Andre Matos – Oratio (Live) …04:17
12 – Corciolli; Tania Maya – Pra Sempre Te Amar …03:30
DISC 2
01 – Corciolli – Bird Song …08:04
02 – Corciolli – Bosque Das Águas …06:22
03 – Corciolli – Anael …05:56
04 – Corciolli – Cenas Da Minha Vida …05:56
05 – Corciolli – Jasmim …05:31
06 – Corciolli – Pastor De Estrelas …05:08
07 – Corciolli – Iona …04:43
08 – Corciolli – Coração Invisível …04:25
09 – Corciolli – Avatar …04:29
10 – Corciolli – Cantareira …04:27
11 – Corciolli – Uma Luz Na Escuridão …05:57
12 – Corciolli – Impermanência …05:32

2013 – Lightwalk | 00:49:02 |
01 – Corciolli – Miragea …04:41
02 – Corciolli – Amethysios …05:49
03 – Corciolli; Andre Matos; Tony Levin – Star …03:56
04 – Corciolli; Marcus Viana – Pegasus …04:03
05 – Corciolli – Lightwalk …05:04
06 – Corciolli – Firefly …03:17
07 – Corciolli; Tony Levin – River …04:25
08 – Corciolli; Tony Levin – Talisman …03:52
09 – Corciolli; Andre Matos – Dreams …03:58
10 – Corciolli – Supernova …05:40
11 – Corciolli – Air …04:17

2013 – Music For Piano & Sea | 00:54:09 |
01 – Corciolli – Uma Lembrança …05:08
02 – Corciolli – Interlúdio …06:08
03 – Corciolli – Tarde, Mas Ainda Cedo… …06:04
04 – Corciolli – Coração Invísivel …06:20
05 – Corciolli – Castelo De Areia …03:53
06 – Corciolli – Stella Maris …04:56
07 – Corciolli – Canção Dos Remadores …07:28
08 – Corciolli – Oceano Eterno …05:35
09 – Corciolli – O Mar E Meus Sonhos …08:37

2014 – Music Of The Shamans | 00:52:34 |
01 – Corciolli – Shamanic Way …18:52
02 – Corciolli – Forest Spirit …12:30
03 – Corciolli – La Bruja De La Cura …11:33
04 – Corciolli – Rain Dance …09:39

2014 – The Harmony Of Feng Shui | 00:59:07 |
01 – Corciolli – Friends …08:37
02 – Corciolli – Work …08:21
03 – Corciolli – Wisdom …06:43
04 – Corciolli – Family …07:26
05 – Corciolli – Prosperity …08:18
06 – Corciolli – Fame …05:35
07 – Corciolli – Relationships …06:32
08 – Corciolli – Children …07:35

2014 – The Movements Of The Sea | 00:46:28 |
01 – Corciolli – Infinite Sea …08:02
02 – Corciolli – Our Dolphin Friends …08:16
03 – Corciolli – Footprints In The Sand …08:24
04 – Corciolli – Ocean Prayer …09:54
05 – Corciolli – Wave Ride …11:52

2014 – The Tranquility Of The Sounds Of Nature | 00:54:35 |
01 – Corciolli – Songbirds …10:08
02 – Corciolli – Water …06:52
03 – Corciolli – Forest …09:21
04 – Corciolli – Sea …08:43
05 – Corciolli – Dolphin & Whales …09:25
06 – Corciolli – Rain …10:06

2015 – Infinito | 01:05:05 |
01 – Corciolli – Dream Of Us …04:56
02 – Corciolli – A Noite Do Meu Bem …04:08
03 – Corciolli – Mono No Aware …04:25
04 – Corciolli – Dandelion …05:40
05 – Corciolli – Melodia Sentimental …04:29
06 – Corciolli – Spiral …05:12
07 – Corciolli – Infinite Love Song …04:32
08 – Corciolli – Solace …05:00
09 – Corciolli – Interdimensional …05:08
10 – Corciolli – Lacrimae …05:22
11 – Corciolli – Se Todos Fossem Iguais À Você …04:58
12 – Corciolli – San Telmo …03:33
13 – Corciolli – Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda …03:55
14 – Corciolli – Tucumã …03:47

NHỮNG BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT:

THEO DÕI MEGA STORE TẠI:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Corciolli – Collection (2001-2015) (11CD) [New Age, Meditative]”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *