Giảm giá!

Chris (Christa) Michell – 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]

490,000.00

Mô tả

Tracklist:
1992 – Dolphin Love
01 Dolphin Love 8:00
02 Whale Song 5:30
03 Sea Of Love 8:42
04 Tranquility 4:39
05 Air 6:55
06 Ave Maria 6:56
07 Sea & Dolphins 4:04

Chris (Christa) Michell - 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]
Chris (Christa) Michell – 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]
Chris (Christa) Michell - 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]
Chris (Christa) Michell – 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]

1993 – Capricorn
01 Gamelan Sea-Goat 7:21
02 Zen Goat 5:25
03 Capricorn 4:45
04 Winter Solstice 3:30
05 Bones 6:34
06 Lonely on the Mountain 12:07
07 Birth of the Cosmic Egg 7:52
08 Kronos 6:43

1999 – Tibetan Chakra Meditations (Ben Scott & Christa Michell)
01 Root Chakra – Evolution 5:02
02 Sacral Chakra – Fertility 4:58
03 Solar Plexus Chakra – Empowerment 5:01
04 Heart Chakra – Compassion 4:59
05 Throat Chakra – Communication 5:03
06 Brow Chakra – Perception 5:02
07 Crown Chakra – Divine Bliss 4:58
08 Sonic Massage 2:49
09 Root Chakra 5:02
10 Sacral Chakra 4:58
11 Solar Plexus Chakra 5:01
12 Heart Chakra 4:58
13 Throat Chakra 5:03
14 Brow Chakra 5:03
15 Crown Chakra 4:56

2001 – Dolphin Music for the Inner Child
(Christa Michell & Mike Rowland, Ben Scott)
01 Crystal Dreams 6:40
02 Tranquillity 4:37
03 Dreamtime Dolphin 6:02
04 Look Into the Light 3:32
05 Protect the Children 6:58
06 A Gentle Message of Hope 12:20
07 Kronos (Edited Original Version) 6:19
08 Spirit Guide 5:49
09 Crown Chakra 4:58
10 Dolphins 5:04

2004 – Ocean of Love – The Best of Christa Michell
01 Dolphin Love (from Dolphine Love, 1991) 7:59
02 Lonely On The Mountain (from Capricorn, 1993) 3:54
03 Dance Of The Blessed Spirits (from Song For Sophie, 1989) 3:08
04 Whale Song (from Dolphin Love, 1991) 5:29
05 In Paradisium (from Dolphin Song, 1998) 3:30
06 Flute Blues (from Angel Voices, 2000) 1:43
07 Heart Chakra (from Tibetan Chakra Meditation, 1999) 4:57
08 Dreamtime Dolphin (from Dreamtime Dolphin, 1996) 3:49
09 Angel Voices (from Angel Voices, 2000) 4:04
10 Ave Maria (from Dolphin Love, 1991) 6:54
11 Chaconne (from Celestial Harmony, 1993) 9:35

2005 – Best Of Christa Michell [APE]
1. Tranquility
2. Air
3. Ave Maria
4. Moonlight Sonata
5. Le Cygne (The Swan)
6. Pavane
7. Intermezzo
8. Mermaid`s Lullaby
9. Chaccone
10. Dance of Blessed Spirits
11. Whale Sons
12. Dolphins and Sea

2006 – The Last Whale
01 The Last Whale 6:28
02 My Lost Tribe 3:38
03 Atsitsa 3:16
04 Earth Spirit 2:32
05 Ocean of Spheres 4:31
06 Soul Song 3:06
07 Deep Peace 8:15
08 Early Morning 4:04
09 Gaia 3:16
10 Lovestreams 20:54

NHỮNG BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT:

THEO DÕI MEGA STORE TẠI:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chris (Christa) Michell – 7 Albums (1992-2006) [Flute/Dolphins/New Age]”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *